left_image
banner
Positieve Behaviour School

Goed gedrag kun je leren! PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het gewenst gedrag van de leerling. Het doel is het bevorderen van een veilig, positief en voorspelbare sfeer in school. Dit bevordert het leren en zorgt voor een omgeving waarin elk kind zich geaccepteerd voelt. Plezier, duidelijkheid, acceptatie en vertrouwen zijn voor de Bombardon belangrijke waarden! Deze waarden zijn naar concreet gedrag vertaald en worden met de leerlingen geoefend. 

Door positief en gewenst gedrag systematisch te belonen met fiches, worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten zien. Er worden veel complimenten gegeven en leerkrachten en alle andere medewerkers spreken de leerlingen aan met wat ze wel van ze verwachten i.p.v. wat ze niet mogen doen. De leerlingen sparen samen met de klas voor een groepsbeloning waar naar uitgekeken wordt. 

De Bombardon mag zich sinds januari 2017 de eerste gecertificeerde PBS school in Almere noemen (zie nieuwsberichten). 

U kunt de PBS brochure hier vinden.

right_image