left_image
banner
Basisleerlijn

Wij werken binnen de school met 1 basisleerlijn. Dit betekent dat alle leerlingen in hetzelfde leerjaar in principe dezelfde lesstof aangeboden krijgen.
De leerkracht zorgt er in de lessen voor dat alle leerlingen werken aan opdrachten die passen bij het eigen leerniveau. 

right_image