left_image
banner
Ziekmelden/verlof

Indien uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of om een andere reden, verzoeken wij u om dit via DigiDuif ( binnenkort Social Schools) te melden of tussen 8.15 en 8.40 uur naar ons te bellen, op telefoonnummer: 036 5373560. Als wij om 09.15 uur nog geen melding hebben ontvangen zal er door iemand van school gebeld worden. Wij vragen u de goede telefoonnummers bij ons achter te laten zodat u altijd bereikbaar bent.

Indien er om andere dringende redenen verlof nodig is, verzoeken wij u dit van te voren aan te vragen. Dit geldt ook als uw vakantie niet samenvalt met de schoolvakantie. Verlof formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie. Voor specifieke vragen over verlof kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Zie ook de brochure: “Onderwijsgids Almere”, welke verkrijgbaar is in de informatiecentra van de gemeente. Verlof aanvragen met het verzoek tot verlof boven de 10 lesdagen worden altijd door de leerplichtambtenaar afgehandeld. Over verlof aanvragen onder de 10 lesdagen wordt door de directie van de Bombardon beslist. De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar wordt geen (vakantie) verlof gegeven.

right_image