left_image
banner
Zorgstructuur

Onze intern begeleiders coördineren de zorg rond onze leerlingen. Zij  begeleiden de leerkracht bij het samenstellen van het onderwijsaanbod binnen de groep.
De Commissie van Begeleiding bepaalt de hoofdstrategie voor de leerlingen. Indien nodig worden leerlingen voor nader onderzoek verwezen naar andere instanties (dit uiteraard in samenspraak met de ouders).

right_image