left_image
banner
Visie

"Op de Bombardon zien we wie je bent, luisteren we naar wat je wilt en samen zorgen we dat je het kan!"

Wij willen: 

  Dat iedereen met plezier naar school komt.

  Dat je jezelf en een ander accepteert zoals je bent.

  Dat je vertrouwt op je eigen mogelijkheden en die van de ander. 

Wij begeleiden je hierbij met enthousiasme, duidelijkheid en structuur.

Om deze punten te kunnen bewerkstelligen werken we met een pestprotocol die u kunt vinden door hier te klikken op: pestprotocol

Ook als volwassenen, ouders/verzorgers en medewerkers integreren wij de PBS gedachten in ons handelen.

Onze school, de Bombardon is een plek waar iedereen zich veilig moet voelen.

Dit is voorwaardelijk voor een plezierige schoolomgeving voor kinderen en volwassenen. We willen in een open en eerlijke schoolomgeving  met elkaar kunnen samenwerken.

We houden ons met elkaar aan de regels en afspraken binnen school zoals die ook voor kinderen gelden.

right_image