left_image
banner
Schooltijden/vakanties

De schooltijden zijn:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.40 tot 14.30 uur, de leerlingen van de groepen  Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 14.00 uur.
• woensdag: 8.40 tot 12.30 uur, de leerlingen van de groepen Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 12.30 uur.                                                                                                    
De schooldeur gaat 's morgens om 08.25 uur open. Wij stellen het op prijs als u uw kind kunt brengen en halen naar school.
‘s Morgens kunt u uw kind naar de groep brengen, ’s middags vragen wij u om buiten te wachten.

Vakantierooster:

Lesvrije dagen: 24 september 2018

Herfstvakantie: 22 tot en met 26 oktober 2018

Lesvrije dag: 7 december 2018

Kerstvakantie: 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

Lesvrije dagen: 31 januari 2019 en 1februari 2019

Voorjaarsvakantie: 18 februari tot en met 22 februari 2019

Lesvrije dag: 25 februari 2019

Lesvrije dag: 18 april 2019 

Goede vrijdag: 19 april 2019

Tweede Paasdag: 22 april 2019

Lesvrije dagen: 23 april tot en met 26 april 2019

Meivakantie: 29 april tot en met 3 mei 2019

Hemelvaartsdag: 30 en 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag: 10 juni en lesvrije dag 11 juni 2019

Lesvrije dag: 12 juli 2019

Zomervakantie: 15 juli tot en met 23 augustus.

Wilt u voor uw kind buiten dit rooster verlof of vrij vragen? Zie het kopje ziekmelden en verlof vragen.

right_image