left_image
banner
Schooltijden/vakanties

De schooltijden zijn:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.40 tot 14.30 uur, de leerlingen van de groepen  Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 14.00 uur.
• woensdag: 8.40 tot 12.30 uur, de leerlingen van de groepen Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 12.30 uur.                                                                                                    
De schooldeur gaat 's morgens om 08.25 uur open. Wij stellen het op prijs als u uw kind kunt brengen en halen naar school.
‘s Morgens kunt u uw kind naar de groep brengen, ’s middags vragen wij u om buiten te wachten

Zolang de maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn komen de kinderen zelfstandig naar binnen en buiten.

Bij de uitgangen en in de gangen staan er medewerkers die de kinderen kunnen begeleiden naar de klas of naar buiten.

Vakantierooster:

Zomervakantie: vrijdag 3 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2020

Eerste schooldag 2020-2021: maandag 17 augustus 2020

Studiedag vrijdag 11 september 2020 leerlingen vrij

Studiedag maandag 14 september 2020 leerlingen vrij

Herfstvakantie maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020

Studiedag woensdag 25 november 2020 leerlingen vrij

Sintviering vrijdag 4 december 2020 leerlingen vanaf 12.30 uur vrij

Start Kerstvakantie vrijdag 18 dcember 2020 leerlingen vanaf 12.30 uur vrij

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Leerlingen vrij vrijdag 5 februari 2021 en maandag 8 februari 2021

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari 2021 tot en  met vrijdag 26 februari 2021

Studiedag vrijdag 19 maart 2021

Goede vrijdag  2 april 2021 vrij

Tweede Paasdag maandag 5 april vrij

Meivakantie maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaartsweekend donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021 vrij

Leerlingen vrij donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni 2021

Zomervakantie vrijdag 9 juli 2021 tot en met vrijdag 20 augustus 2021

 

Wilt u voor uw kind buiten dit rooster verlof of vrij vragen? Zie het kopje ziekmelden en verlof vragen.

 
right_image