left_image
banner
Schooltijden/vakanties

De schooltijden zijn:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.40 tot 14.30 uur, de leerlingen van de groepen  Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 14.00 uur.
• woensdag: 8.40 tot 12.30 uur, de leerlingen van de groepen Tamboerijn en Triangel beginnen om 9.00 uur tot 12.30 uur.                                                                                                    
De schooldeur gaat 's morgens om 08.25 uur open. Wij stellen het op prijs als u uw kind kunt brengen en halen naar school.
‘s Morgens kunt u uw kind naar de groep brengen, ’s middags vragen wij u om buiten te wachten.

Vakantierooster:

Lesvrije dagen: vrijdag 20 en maandag 23 september 2019

Lesvrije dag: woensdag 9 oktober 2019

Herfstvakantie: maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019

Lesvrije dagen: donderdag 14 en vrijdag 15 november 2019

Sinterklaasfeest: donderdag 5 december 2019 leerlingen om 12.30 vrij

Lesvrije dag: vrijdag 6 december 2019

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

Lesvrije dagen: vrijdag 31 januari 2020 en maandag 3 februari 2020

Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari tot en met vrijdag 21 februari 2020

Lesvrije dag: vrijdag 20 maart 2020

Feestdag voor de kinderen: donderdag 9 april 2020

Goede vrijdag: 10 april 2020 lesvrije dag

Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020

Meivakantie: maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaartsweekend: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstervakantie: maandag 1 juni tot en met vrijdag 5 juni 2020

Zomervakantie: vrijdag 3 juli tot en met vrijdag 7 augustus 2020

Eerste schooldag 2020-2021: maandag 17 augustus 2020

Wilt u voor uw kind buiten dit rooster verlof of vrij vragen? Zie het kopje ziekmelden en verlof vragen.

right_image