left_image
banner
Motorische training

Leerlingen met problemen  met hun motorische ontwikkeling kunnen binnen school onder schooltijd in een klein groepje extra bewegingsonderwijs krijgen.

 

right_image