left_image
banner
Oudergesprekken

Bij de start van een nieuw schooljaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats. In deze gesprekken tussen ouder(s) / verzorger(s), leerkracht en gedeeltelijk de leerling willen we graag informatie uitwisselen over hoe het thuis en op school gaat met uw kind.

De overige drie oudergesprekken vinden plaats rond november, februari en juni. De toetsresultaten en het ontwikkelingsperspectief zijn tevens gespreksonderwerpen die aan bod komen.

Indien u tussentijds een gesprek wilt hebben met de leerkracht dan kan dat altijd. Wij verzoeken u dan een afspraak te maken. 

 

right_image