left_image
banner
ASG

De Bombardon valt onder het bestuur van de Almeerse Scholen Groep en maakt deel uit van een cluster bestaande uit meerdere openbare scholen.

De directeur van ons cluster is Karlien Wegman en zij houdt zich voornamelijk bezig met algemene, beleidsmatige zaken.

Voor de dagelijkse gang van zaken is onze directeur Wim Moorman eindverantwoordelijk.

 

 
What do you want to do ?

New mail

right_image

 

 
What do you want to do ?
New mail