left_image
banner
Oudertevredenheid

Er wordt om de twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. 

De resultaten van het laatste onderzoek uit 2016 kunt u op school navragen.

right_image