left_image
banner
Leerlingenvervoer

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind(eren) elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. U loopt of fietst met uw kind(eren) naar school en als ze wat ouder zijn gaan ze zelf met de fiets of de bus. Voor sommige kinderen is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld door een te grote afstand tussen huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente. Informatie over de regeling leerlingenvervoer vindt u in de folder Leerlingenvervoer in Almere. De folder is te downloaden op de website van de gemeente: www.almere.nl/leerlingenvervoer

right_image