left_image
banner
Vervolg onderwijs

In groep 7 krijgen de leerlingen een PRE advies waarin het verwachtte uitstroomniveau besproken wordt. In groep 8 krijgen de leerlingen in februari een definitief advies, dit wordt besproken in het oudergesprek.
Het advies wordt bepaald aan de hand van de resultaten en het beeld van de leerling in de klas.

Aan het begin van het laatste basisschooljaar van uw kind organiseren wij informatieavonden over het mogelijke vervolgonderwijs. 
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter voor 1 maart aangemeld is bij de middelbare school.

 
right_image