left_image
banner
Rapporten

De leerlingen krijgen voor de kerstvakantie en aan het eind van het schooljaar een kindgericht rapport. We benadrukken in dit rapport de positieve stappen die uw kind heeft gezet.

right_image