left_image
banner
Jeugdhulparrangement

We zijn super trots op het onderwijs jeugdhulp arrangement op de Bombardon.

Onder het motto: de juiste hulp zowel op school als thuis, werken we op de Bombardon intensief samen met Vitree (jeugdhulp), Fornhese (GGZ) en de gemeente om extra ondersteuning te bieden aan Bombardon leerlingen die dit nodig hebben. De inzet is dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben deze ook vlot krijgen!

We hebben twee kleutergroepen die onder het jeugdhulp arrangement vallen te weten de Tamboerijn en de Triangel.Deze kleutergroepen bieden onderwijs aan een kleine groep leerlingen (6 tot 8) die veel ondersteuning nodig hebben om te kunnen leren op school.

GGZ (Fornhese) verzorgt de begeleiding van deze leerlingen.

 

Extra hulp voor leerlingen via Vitree

Op de Bombardon zijn er allerlei mogelijkheden voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Voor ieder kind is dat anders. Daarom is jeugdhulporganisatie Vitree in onze school aanwezig.Samen met de zorgcoördinator en ouders wordt bekeken welke hulp nodig is en het beste past. Waar? Gewoon op school. Binnen of buiten de klas.

 

Welke soort hulp biedt Vitree op De Bombardon?
De hulp kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding:

voor leerlingen met een eigen speciale vraag. Bijvoorbeeld bij teruggetrokken gedrag of juist het leren reguleren van de emoties.

  • Een training:

Bijvoorbeeld voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen, die pesten of juist gepest worden en/of veel conflicten hebben.

Of bijvoorbeeld speciaal voor (introverte) meiden en/of seksuele weerbaarheid.

Of voor schoolverlaters om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen

  • Naschoolse dagbehandeling:

voor leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling. Na schooltijd leren zij niet alleen nieuwe vaardigheden, ook kunnen ze oefenen wat ze in een training of individuele begeleiding hebben geleerd. Zo kan het nieuwe gedrag worden vastgehouden.

  • Hulp thuis:

soms is er een vraag die niet op school maar beter thuis in het gezin kan worden opgepakt. De gezinshulpverlener van Vitree komt dan in het gezin thuis. Voor kinderen hebben we allerlei vormen van therapie.

Vitree is specialist in jeugdhulp.
Voor kinderen, jongeren en gezinnen, die makkelijk of moeilijk leren.

Meer weten?
Kom even langs in het ondersteuningslokaal. Er is elke dag iemand aanwezig van Vitree tijdens schooltijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right_image