left_image
banner
Welkom

Op deze site geven we informatie en een beeld van onze school.
Wij zijn een school voor kinderen die iets extra’s nodig hebben.

Plezier, duidelijkheid, acceptatie en vertrouwen zijn onze waarden.
Wij zorgen voor een vriendelijke, positieve, open sfeer met oog voor elkaar.

Per 01-01-2022 hebben we nog enkele plekken plaatsingsruimte in onze heterogene groepen. Onze kleutergroepen en structuurgroepen zijn inmiddels vol. Voor plaatsing in deze groepen werken we met een wachtlijst

Om een plekje op de Bombardon te krijgen heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

right_image

 

Wilt u meer weten of een keer komen kijken?
Maak dan gerust een afspraak.

Ons telefoonnummer is 036 5373560.