left_image
banner
Toetsen

Alle leerlingen worden 2 keer per jaar getoetst op hun leesniveau.

Alle leerlingen worden getoetst met de toetsen die horen bij onze methodes.

De leerlingen vanaf groep 6 worden daarnaast 1 of 2 keer per jaar getoetst met de Cito toets begrijpend lezen en rekenen/wiskunde afhankelijk van hun leerniveau.

De leerlingen van groep 8 maken in de periode april/mei de Route 8 eindtoets op de computer.

De resultaten worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.

right_image