left_image
banner
Toetsen

Op de Bombardon hanteren we het volgende toetsprotocol.

Bij de kleuters gebruiken we het observatiesysteem KIJK. Hierin wordt gekeken naar alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind.

Bij alle leerlingen vanaf groep 3 worden leestoetsen DMT en AVI en de methodegebonden toetsen afgenomen. 

Be leerlingen vanaf groep 6 worden daarnaast 1 of 2 keer per jaar getoetst met de Cito toets begrijpend lezen en rekenen-wiskunde.

Be leerlingen van groep 8 maken in de periode april/mei de Route 8 eindtoets op de computer.

De resultaten worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.

right_image