left_image
banner
Toetsen

Op de Bombardon hanteren we het volgende toetsprotocol:

Bij de kleuters gebruiken we het observatiesysteem KIJK. Hierin wordt gekeken naar alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind.

Bij alle leerlingen vanaf groep 3 worden leestoetsen DMT en AVI en de methodegebonden toetsen afgenomen.  

De leerlingen vanaf groep 6 worden daarnaast 1 of 2 keer per jaar getoetst met de Cito toets begrijpend lezen en rekenen-wiskunde.

De leerlingen van groep 8 maken in de periode april/mei de Route 8 eindtoets op de computer.

De resultaten worden met u besproken tijdens de oudergesprekken.

 

What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

right_image

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail