left_image
banner
Aanmelden

Wilt u kijken of de Bombardon een passende school voor uw kind is, dan bent u ten alle tijden van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding. We kunnen u dan vertellen wat we doen en proberen al uw vragen te beantwoorden. Een afspraak maakt u door te bellen met 036-5373560.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om ingeschreven te kunnen worden op een SBO-school heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van Passend Onderwijs Almere. Wanneer uw kind op een basisschool in Almere zit moet de basischool een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij Passend Onderwijs Almere. 
Hier vindt u meer uitleg over de procedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Passend Onderwijs Almere: 036-767200 of www.passendonderwijs-almere.nl

Binnen Almere zijn er drie SBO-scholen. Met de toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO kunt u kiezen naar welke SBO-school u wilt.
Voor een gesprek en rondleiding op de Bombardon, bent u ten alle tijden welkom!
Wordt de Bombardon de school van uw keuze, dan kunt u dat aangeven bij Passend Onderwijs Almere. Daar wordt gekeken of wij het goede onderwijsaanbod kunnen bieden.
Heeft uw kind de toelaatbaarheidverklaring dan kunt u uw kind aanmelden op de geadviseerde SBO-school. Het besluit tot  inschrijving en plaatsing ligt vervolgens  bij de directie van de Bombardon.

Kleuter diagnostiek- en behandelgroep de Triangel
Wilt u uw kind geplaatst zien in onze kleuterbehandel en -diagnostiekgroep de Triangel dan meldt u uw kind aan via Passend Onderwijs Almere. 
Komt uw kind in aanmerking voor deze groep dan is er ook een verwijzing naar Fornhese Almere nodig. Dit regelt u via de jeugdarts.
Voor nadere informatie zie hier de folder voor ouders van de groep Triangel.

Kleuterbehandelgroep de Tamboerijn
Wilt u uw kind geplaatst zien in onze kleuterbehandelgroep de Tamboerijn dan meldt u uw kind aan via Passend Onderwijs Almere.
Gekoppeld aan het onderwijsaanbod in deze groep krijgen ouders een begeleidingstraject vanuit de GGZ (ouderbegeleiding) of jeugdhulp. Het onderwijsaanbod en het behandelaanbod zijn steeds op elkaar afgestemd.

Voor nadere informatie zie hier de folder voor ouders van de groep Tamboerijn.
Op de site van Passend Onderwijs kunt u meer informatie vinden over deze groep en de toeleiding.

Is plaatsing op onze school niet mogelijk door plaatsgebrek of specifieke onderwijsbehoeften van uw kind dan zoeken we met u naar een passende oplossing. 

 
right_image