left_image
banner
Logopedie

Alle leerlingen worden bij de start op school door de logopedist onderzocht op het gebied van taal en spraak. Daarnaast wordt er gekeken naar de communicatieve redzaamheid: het begrijpen en begrepen worden in een sociale situatie door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden.

Als blijkt dat er logopedische problemen zijn, dan worden ouders hierover geïnformeerd. Samen met de leerkracht en intern begeleider wordt er overlegd over de logopedische hulpvraag en er wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling wordt indien mogelijk schooltijd op school gegeven en kan individueel of in groepjes zijn. Het kan ook mogelijk zijn dat uw kind verwezen wordt naar een logopedie praktijk buiten school.

Naast de behandelingen komt de logopedist in enkele (onderbouw)klassen voor groepslessen. Hierbij kan gedacht worden aan een taalkring, pragmatiekles of DGM-les (denkstimulerende gespreksmethodiek).

 

right_image