left_image
banner
Digiduif

Digiduif is ons communicatiemiddel tussen ouders en school. Alle brieven en uitnodigingen gaan via digiduif. 

Zo weten wij zeker dat alle post die wij versturen aankomt bij de ouder(s) en/of verzorger(s).

 

 

right_image